turtle shell

 

ke (kke)

turtle (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

ha (ha)

skin, bark (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________
shell shaker, stomp dance shells  

ke-ha-na-xa-da  (kehá anaɣáda)

Speaker - Maude Supernaw

turtle - shell - upon - by foot - lift

 

* or related to “ka-da (káda) - bell”

 

______________________________________________________________________________

We have good shell shakers.  

ke-ha-na-xa-da  ho-taⁿ  aⁿ-ka-niⁿ-ke  (kehá anaɣáda hóttą ąkanį́ įké)

Speaker - Maude Supernaw

shell shaker - good - we have - we all lying, doing that

 

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • ke ha (ke ha) - tortoise shell (Omaha)

______________________________________________________________________________

  • ke (kke) - turtle (RR-Quapaw)
  • ke (ke) - turtle, tortoise (Omaha)
  • ʰke (ḳé) - turtle, tortoise, terrapin (FL-Osage)
  • ʰke (ʰkée) - turtle, tortoise, terrapin (CQ-Osage)
  • ke (ke) - turtle (Kanza)

______________________________________________________________________________

  • ha (ha) - skin, bark (RR-Quapaw)
  • ha (ha) - leather, skin, shell (Omaha)
  • ha (ha) - skin of any animal, the bark of a tree, shell of nuts, cuticle (FL-Osage)
  • ha (háa) - hide, skin of an animal, rind, fabric, cloth, surface (CQ-Osage)