redbird, cardinal

 

wa-zhiⁿ-ka  zhi-te  (wąka  tte)

 
bird - red Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

wa-zhiⁿ zhi-te (wą  tte)

 
bird - red Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

wa-zhiⁿ zhi-te (wą  tte)

cardinal, also tanager (RR-quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

 • wa-zhiⁿ zhi-te (wą  tte) - cardinal, also tanager (RR-quapaw)
 • wa-zhiⁿ-ga zhu-dse (wa-zhiⁿ-ga zhu-dse) - a red bird (FL-Osage)
 • wa-zhiⁿ zhu-e (wa-zhiⁿ zhu-e) - scarlet tanager (FL-Osage)
 • wa-zhiⁿ zhu-e (wąue) - cardinal, the bird, literally red bird (CQ-Osage)
 • wa-zhiⁿ zhu-je (wazhⁿzhuje), wa-zhu zhu-je (wazhúzhuje) - redbird, cardinal (Kanza)

______________________________________________________________________________

 • wa-zhiⁿ-ka (wąka) - bird (RR-Quapaw)
 • wa-zhiⁿ-ga (wazhiⁿga) - chicken, fowl, any bird, older term (Omaha)
 • wa-zhiⁿ-ga (wa-zhiⁿ́-ga) - any bird or fowl (FL-Osage)
 • wa-zhiⁿ-ka (wa̜ka) - bird (CQ-Osage)
 • wa-zhiⁿ-ga (wazhíⁿga) - bird, small birds (Kanza)

______________________________________________________________________________

 • zhi-te (tte, itt) - red (RR-Quapaw)
 • zhi-de (zhde) - red (Omaha/Ponca)
 • zhu-dse (zhu-dse) - red, scarlet, vermilion (FL-Osage)
 • zhiu-dse (zhiu-dse) - red as applied to foliage (FL-Osage)
 • zhu-tse (uce) - red (CQ-Osage)
 • zhu-je (zhje) - red (Kanza)