raccoon

 

mi-ka (mikká)

 
raccoon Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

mi-ka (mikká)

raccoon (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________
raccoon, black raccoon  
mi-ka sa (mikká sa) Speaker - Maude Supernaw

raccoon - black

 

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • mi-ka (mikká) - raccoon (RR-Quapaw)
  • mi-ka (miká) - raccoon (Omaha/Ponca)
  • mi-ʰka (mi-ḳá) - raccoon (FL-Osage)
  • miⁿ-ka (mį́ʰkaa) - raccoon (CQ-Osage)
  • mi-ka (miká) - raccoon (Kanza)