potato, sweet potato

 

to  ski-de  (to skÝde)

 

potato - sweet

Speaker - Mary Lane Redeagle

______________________________________________________________________________

to ski-de (to skÝde)

sweet potato (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

 • to ski-de (to skÝde) - sweet potato (RR-Quapaw)
 • nu ski-the (nu škithe) - sweet potato (Omaha)
 • do-skiu-e (dˇ-škiu-e) - sweet potato (FL-Osage)
 • to sku-e (tˇoskue) - sweet potato (CQ-Osage)
 • do sku-we (do sk˙we) - sweet potato (Kanza)

______________________________________________________________________________

 • to (to) - potato (RR-Quapaw)
 • nu (nu) - potato, including both the European potato and native potato (Omaha/Ponca)
 • do (do) - potato, before the Irish potato was introduced by traders, the Osage used a wild potato which tastes like a sweet potato (FL-Osage)
 • to (tˇo) - tuber (CQ-Osage)
 • do (do) - potato, Indian potato (Kanza)

______________________________________________________________________________

 • ski-de (skÝde) - sweet, sour (RR-Quapaw)
 • ski-the (skÝthe) - sweet, sour (Omaha/Ponca)
 • ski-the (škithe) - sweet (Omaha)
 • ski-the (škÝ-the), skiu-e (škiu-e), skiu-the (škiu-the), sku-the (šku-the) - sweet (FL-Osage)
 • sku-the (sk˙­e), sku-e (sk˙e) - sweet (CQ-Osage)
 • sku-we (skúwe) - sweets, be sweet (Kanza)