horn, antler

he  (hé)

horn, antler (RR-Quapaw)

_____________________________________________________________________________________

te-he  (tte hé)

 

buffalo - horn

Speaker - Maude Supernaw

_____________________________________________________________________________________

te-he (te-hĕ́)

masculine name of the Kwapa Buffalo (?) gens, Buffalo Horn (JOD)

_____________________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • he (hé) - horn, antler (RR-Quapaw)
  • he (he) - horn (Omaha/Ponca)
  • he (he) - horn (FL-Osage)
  • he (hé) - horn, cow or buffalo (CQ-Osage)