hatchet, tomahawk

iⁿ-spe  zhi-ka  (̨spe ka)  

axe - little

Speaker - Maude Supernaw

__________________________________________________________________________________

iⁿ-spe zhi-ka (̨spe ka)

hatchet (RR-Quapaw)

__________________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

 • iⁿ-spe zhi-ka (̨spe ka) - hatchet (RR-Quapaw)
 • moⁿ-ze pe zhiⁿ-ga (moⁿe pe zhiⁿga) - hatchet, tomahawk (Omaha)
 • moⁿ-hiⁿ spe zhiⁿ-ga (moⁿ́-hiⁿ-pe zhiⁿ-ga) - tomahawk (FL-Osage)
 • maⁿ-hiⁿ spe zhiⁿ (mą́ąhįspeį) - hatchet (CQ-Osage)

__________________________________________________________________________________

 • iⁿ-spe (̨spe, įsp) - axe (RR-Quapaw)
 • moⁿ-ze pe (moⁿe pe) - ax (Omaha)
 • moⁿ-hiⁿ spe (moⁿ́-hiⁿ-pe) - ax (FL-Osage)
 • maⁿ-hiⁿ spe (mą́ąhįspe) - axe (CQ-Osage)
 • maⁿ-hiⁿ spe (mⁿhiⁿspe) - axe (Kanza)

__________________________________________________________________________________

 • zhi-ka (ik, ka), zhi-ga (ig), zhiⁿ-ka (įk, ̨ka) - small, little (RR-Quapaw)
 • zhiⁿ-ga (zhⁿga) - small, little (Omaha/Ponca)
 • zhiⁿ-ga (zhinⁿ-gá) - small, little, young, little children (FL-Osage)
 • zhiⁿ (į), zhiⁿ-ka (įk) - a little, small amount of something, small, little, be little, small, children, little ones, kids (CQ-Osage)
 • zhiⁿ-ga (zhⁿga) - be small (Kanza)