Creek Indians

ma-shko-ki  (maškóki)  
Creek Indians Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

mo-shko-ki (mo-ckó-k͓i)

Creek Indians (JOD-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

      ˇ mo-shko-ki (mo-ckó-k͓i) - Creek Indians (JOD-Quapaw)

      ˇ  moⁿ-shko-ge (moⁿ-shkó-ge) - the Osage name for the Creek Tribe of Indians (FL-Osage)

      ˇ  mu-sko-ke (muskóke) - Creek Indians (CQ-Osage)

      ˇ  moⁿ-shko-ge (moⁿshkóge) - Creek tribe, Muskogee (Kanza)