armband

wa-di-shki-ta  (wadiškítta)  
armband Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

wa-di-shki-ta (wadiškítta)

armband (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

wa-di-spi-ta (wa dis pi ta,  wad is pi ta)

bracelet (M.R. Harrington 1908-Quapaw) 

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison